Υπηρεσίες

Πλήρης καρδιολογική εξέταση
Ηλεκτροκαρδιογράφημα

Έγχρωμο υπερηχογράφημα καρδιάς
Bubble study

Holter ρυθμού 24/48 Ώρου

Προαθλητικός έλεγχος
Πιστοποιητικά βεβαιώσεις

Scroll to Top